MPWiK – film promocyjny

Proces produkcji filmu promocyjnego dla MPWiK pod kierunkiem studia Simple Frame był skomplikowany i wielowymiarowy. Wymagał łączenia różnych elementów, takich jak kreatywne podejście do storytellingu, animacji, dźwięku i montażu, aby stworzyć końcowy produkt, który precyzyjnie odzwierciedla wartości i misję MPWiK.

Pierwszym etapem procesu były intensywne dyskusje i konsultacje z MPWiK w celu pełnego zrozumienia ich celów, misji i wartości. Dzięki temu mogliśmy stworzyć koncept, który prawidłowo reprezentuje firmę, a jednocześnie przyciąga uwagę publiczności.

Kiedy już mieliśmy solidną koncepcję, przeszliśmy do tworzenia szczegółowego scenariusza. Zdecydowaliśmy się na wykorzystanie animacji, aby pokazać technologiczne procesy, które odbywają się za kulisy MPWiK. Animacje te były zaprojektowane tak, aby były zrozumiałe dla szerokiej publiczności i w efektywny sposób pokazywały, jak praca MPWiK wpływa na codzienne życie mieszkańców.

Zespół Simple Frame, który ma wieloletnie doświadczenie w produkcji filmów reklamowych i promocyjnych, podjął się produkcji i postprodukcji. Część produkcji obejmowała rejestrowanie potrzebnego materiału wizualnego i dźwiękowego, a część postprodukcji – edycję i składanie materiałów w końcowy produkt.

Po ukończeniu produkcji, film przeszedł proces postprodukcji. Został on starannie zmontowany, a następnie dodano do niego efekty dźwiękowe i muzykę. Każdy szczegół, od animacji po dźwięk, został dokładnie przemyślany i zaprojektowany, aby stworzyć koherentny i angażujący film, który skutecznie przekazuje przesłanie MPWiK.

Na zakończenie, film promocyjny MPWiK został poddany ocenie i zatwierdzeniu przez klienta. Po otrzymaniu pozytywnej opinii, film został oficjalnie opublikowany i rozpowszechniony.

Nasza współpraca z MPWiK była dla nas bardzo cenna. To nie tylko proces twórczy, ale także nauka i doskonalenie naszych umiejętności. W każdym filmie, który tworzymy, staramy się nie tylko informować, ale przede wszystkim inspirować. Mamy nadzieję, że film promocyjny MPWiK przyczynił się do zwiększenia świadomości o roli, jaką firma odgrywa w społeczeństwie, i że stał się cennym źródłem wiedzy dla odbiorców. Dziękujemy MPWiK za zaufanie i jesteśmy dumni, że mogliśmy być częścią tego procesu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *